MDD

Picture-Taker-VKaVLP
Pri príležitosti MDD sme spolu s mestom Bytča organizovali slávnosť, na ktorej bola pripravená prezentácia niektorých krúžkov a tiež súťaže. Každé dieťa, ktoré zvládlo všetky úlohy získalo sladkú odmenu. Tešíme sa na ďalší rok :)

Fotogaléria