RagaZZa dance team

Picture-Taker-NknlzK
V prílohe si môžete stiahnuť :

RagaZZa dance team - Rozvrh v šk.roku 2017/18
RagaZZa dance team - Rozdelenie tanečníkov v šk.roku 2017/18

Ponuka krúžkovej činnosti na školský rok 2017/18

V prílohe je uverejnená Ponuka krúžkovej činnosti nášho CVČ na školský rok 2017/18 a Žiadosť o prijatie. Vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať v CVČ Bytča najneskôr do 14.09.2017