Ponuka krúžkovej činnosti na školský rok 2017/18

V prílohe je uverejnená Ponuka krúžkovej činnosti nášho CVČ na školský rok 2017/18 a Žiadosť o prijatie. Vyplnenú žiadosť je potrebné odovzdať v CVČ Bytča najneskôr do 14.09.2017