Pobytový tábor "Piráti Karibiku" - Tlačivá na odovzdanie

Deti, ktoré sa zúčastnia pobytového táboru v Pružine - "Piráti Karibiku" - musia odovzdať pripojené tlačivá:

Potvrdenie od lekára - tlačivo môže byť potvrdené najskôr mesiac pred odchodom. Odovzdáva sa najneskôr týždeň pred odchodom.

Vyhlásenie rodičov - musí byť potvrdené a odovzdané v deň odchodu.